Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Cám ơn bạn đã đọc Chính sách bảo mật của Công ty Mapletree Investments Pte Ltd (Mapletree). Mapletree và các công ty đại diện có thể thu thập và lưu trữ thông tin thông qua việc sử dụng “cookies” khi bạn truy cập địa chỉ này, ví dụ như tên của nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, các trang web mà bạn yêu cầu và thời gian truy cập các yêu cầu đó.

Mapletree và các công ty đại diện có thể sử dụng các thông tin này để thống kê và nâng cao chất lượng thông tin của website, và sẽ không cung cấp thông tin này cho bất kỳ công ty liên quan hay bên thứ ba nào trừ khi được luật phát yêu cầu. Bạn có thể vô hiệu hóa “cookies” bằng cách thay đổi cấu hình của trình duyệt. Vô hiệu hóa cookies có thể ảnh hưởng đến chức năng và hoạt động của website. Mapletree và các công ty đại diện không có quyền truy cập hay kiểm soát cookies trên các website có đường dẫn tới hoặc đi từ website này.

Mapletree không thu thập hay lưu trữ thông tin về bạn (ví dụ như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email hoặc số điện thoại), trong khi sử dụng, trừ khi bạn lựa chọn cung cấp thông tin đó cho Mapletree và các công ty đại diện. Nếu bạn gửi những thông tin cá nhân , Mapletree và các công ty đại diện sẽ sử dụng thông tin đó để giải quyết các vấn đề được bạn đặt ra trong thông điệp bạn gửi cho chúng tôi.

Mapletree và các công ty đại diện có thể yêu cầu thông tin của bạn như tên, địa chỉ gửi thư, email, loại yêu cầu hoặc các thông tin khác để có thể cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc thông tin như bản tin hoặc thông tin khuyến mãi, hoặc thông báo cho bạn về một thông tin bổ sung hay dịch vụ, hay liên lạc với bạn về những thay đổi của website. Chúng tôi cũng có thể sẽ sử dụng những thông tin này vào bất kì mục đích nào khác mà chúng tôi đã có sự đồng ý của bạn. Các công ty thành viên quản lý các dự án được liệt kê trong các quỹ đầu tư bất động sản (REIT) cũng có thể sử dụng thông tin của bạn đối với những người ủy thác của REIT, cho mục đích hành chính. Tuy nhiên, nếu bạn đã đăng ký dịch vụ chặn cuộc gọi của nhà cung cấp mạng, chúng tôi sẽ không gửi các thông tin quảng cáo hay tin nhắn tiếp thị qua điện thoại trừ khi bạn cho phép Mapletree làm như vậy. Nếu bạn đã đồng ý cung cấp thông tin trên cho Mapletree, trừ khi sự đồng ý này bị rút lại, chúng tôi có thể gửi các tin nhắn quảng cáo, tiếp thị qua điện thoại. Bạn có thể gửi email cho nhân viên quản lý dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ _MIPL_dpo@mapletree.com.sg nếu bạn muốn truy cập và/hoặc sửa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp trước đây. Bạn cũng có thể, vào bất cứ thời điểm nào, yêu cầu được gửi các cập nhật bằng cách gửi email cho chúng tôi qua enquiry@mapletree.com.sg để thông báo cho chúng tôi về quyết định của bạn. Vui lòng dành cho Mapletree và các đại diện một thời gian nhất định để xử lý yêu cầu của bạn vì Mapletree và các công ty đại diện có thể nhận nhiều yêu cầu cùng một lúc với nhiều nội dung khác nhau.

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tất cả việc lưu trữ và truyền thông tin cá nhân được bảo mật với các công nghệ bảo mật phù hợp, Mapletree và các công ty đại diện luôn nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị mất đi, sử dụng sai mục đích hoặc bị sửa đổi. Chỉ có các nhân viên của Mapletree và các công ty đại diện, vốn bị ràng buộc bởi những nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật , mớiđược cấp quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Bằng cách truy cập website và nhận các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp thông qua website này, bạn đồng ý rằng luật pháp Singapore sẽ điều chỉnh truy cập và việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ này; và bạn đồng ý cung cấp toàn quyền phán quyết cho tòa án Singapore.

Website này có thể chứa các đường dẫn tới các trang web khác mà chế độ bảo mật và chính sách bảo mật thông tin khác với Mapletree và các công ty đại diện. Mapletree và các công ty đại diện không chịu trách nhiệm cho nội dung và các chính sách, hoạt động của các website đó.

Mapletree bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách bảo mật này mà không cần thông báo trước. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng sẽ được thông báo trên website này và sẽ chỉ áp dụng cho các thông tin được thu thập sau ngày hiệu lực của chính sách sửa đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng website này theo chính sách bảo mật này sẽ là được coi là việc bạn đồng ý với chính sách bảo mật được sửa đổi.